آذین مارکت 🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺 🍃🌺🍃🌸🍃🌺 🌺🍃🌸 🌸 بنام ایزد

آذین مارکت
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
🌸
بنام ایزد يكتا


ياد خوبان:نه حساب است كه فراموش شود:نه چراغ است كه خاموش شود:ونه سال است كه به پايان برسد:جويبارى است زمحبت كه هميشه جاريست:فرارسيدن سال نو راخدمت جنابعالي وخانواده محترم تبريك عرض نموده و سالی سرشار از تندرستي، شادی،سربلندي و موفقيت برايتان آرزومندم


🌸🌸🌹🌹🌸🌸🌹🌹🌸🌸

اميدوارم اين سال برای جنابعالي و خانواده گرامي؛سال دوستی، فراوانی و بی نیازی، کوشش و آرامش توأم با سلامتي،دلخوشی و موفقیت باشد.


⭐ارادتمند مهدی خلیلی⭐

نوروز ۱۳۹۸
🌸
🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺